Nagykőrösi str 251. Budapest,1202 Hungary   info@kevinmovers.com
MagyarEnglish
GDPR 2018.

GDPR 2018.

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kevin Movers Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság

GDPR és Általános Szerződési Feltételek

 

GDPR ADATKEZELÉSI  ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Kevin Movers Kft., mint a lenti adatok szerinti adatkezelő, a www.kevinmovers.hu , www.kevinmovers.com weboldal felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Európai Tanács és a Parlament a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR) alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében kiadja a jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót.

 

AZ ADATKEZELŐ

 

www.kevinmovers.hu , www.kevinmovers.com honlapot (a továbbiakban: Honlap) működtető adatkezelő:

 

Cégnév: Kevin Movers Kft.

Székhely: 1202 Budapest Nagykőrösi út 251.

Cégjegyzékének száma:  01 09 941470

Cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:  22741042-2-43

Telefonszám: +36-1-2838529

E-mail cím: info@kevinmovers.com

Honlap:  www.kevinmovers.hu , www.kevinmovers.com

Képviselik: Sűrűné Tóth Anikó ügyvezető

(a továbbiakban Adatkezelő)

 

AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatot és csak e célokkal összeegyeztethető módon kezeli azokat. Törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok megfelelőek, relevánsak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen, gondoskodik a személyes adatok integritásának, bizalmas jellegének fenntartásáról.

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 

1.      Adatkezelési tevékenység a Honlapon

 

A Honlapon a jelen tájékoztatóban alább részletezettek szerint kizárólag szerződés teljesítése (beleértve a szerződés megkötését megelőzően szükséges lépéseket), valamint az érintettek hozzájárulása alapján történik személyes adatok gyűjtése és kezelése.

 

a) A Honlapon elérhető szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések teljesítése céljából

 

A Honlapon elérhető szolgáltatás megrendelése esetén a látogató (vásárló) az ÁSZF meghatározott lépések szerint kiválasztja a megrendelni kívánt szolgáltatást. A vásárlás további lépéseinek folytatása esetén a vásárló alább meghatározott személyes adatait gyűjtjük be megrendelésének teljesítése érdekében.

 

A kezelt személyes adatok: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

 

Az adatkezelés időtartama: amennyiben az érintett és az Adatkezelő között szerződés jön létre, abban az esetben teljesítéstől (a szerződés megszűnésétől) számított öt év, kivéve, ha jogszabály az adott termékre vonatkozóan ennél hosszabb szavatossági, jótállási időt határoz meg. Az igényérvényesítéshez nem kapcsolódó adatokat az Adatkezelő törli, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az érintett azt kéri.

 

 

b) Hírlevél küldése céljából

 

A Honlapon a látogatók email-címük megadásával feliratkozhatnak az Adatkezelő hírleveleire. A beleegyezés bármikor visszavonható, a leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat minden hírlevél tartalmazza.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Kezelt személyes adat: email-cím

 Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

 

 1. Adattovábbítás

 

A Honlap használata során megadott személyes adatok továbbítása kizárólag a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók részére történhet. Személyes adatok továbbítására 3. személyhez (hatósághoz, stb.) ezt meghaladóan kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha azt eltérést nem engedő (uniós, vagy magyar) jogszabály kötelezően előírja, ilyen esetben az adott jogszabály által előírt módon és feltételekkel.

 

 

 1. Cookie-k használata (analitikai, vásárlás segítő és termékajánló szolgáltatások)

 

A Honlapon cookie-k használatára kerül sor. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek. A cookie-k többféle célt szolgálhatnak, egyesek elengedhetetlenek az oldal működéséhez („folyamat cookie-k”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatosan (analitika, statisztikák: „használatot segítő cookie-k”), ezek által a Honlap későbbi használata kényelmesebbé, praktikusabbá válik. További cookie-k a hirdetéshez kapcsolódók, melyek abban segítenek, hogy a Honlap látogatóinak az őket leginkább érdeklő hirdetések jelenhessenek meg.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

 

 

 1. Naplózás

A  Honlap meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználó tevékenységét.

 

 

 1. Könyvelés

 

Az adatkezelés jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

 

Kezelt személyes adatok: név, lakcím, székhely cím

 

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt bizonylati megőrzési idő (jelenleg a számla kibocsátásától számított 8. év vége)

 

 1. Számla kibocsátás

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

.

Kezelt személyes adatok: név, lakcím, székhely cím,

 

Az adatkezelés időtartama: a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt bizonylati megőrzési idő (jelenleg a számla kibocsátásától számított 8. év vége)

 

ADATFELDOLGOZÓK

 

A Honlap működése, a Honlapon keresztül történő megrendelések színvonalas kiszolgálása érdekében az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a GDPR, illetve a velük kötött szerződés szabályainak megfelelőn, az adatkezelő utasításai szerint végzik a tevékenységüket.

 

I. Honlapfejlesztés, tárhely szolgáltatás

 

Cégnév: Total Studió Kft.

Székhely: 1043 Budapest, Kassai utca 11. 4/ 24.

Cégjegyzékszám:  01-09-902605

 

Adatkezelési tevékenysége: rendelések fogadása, a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok bekérése, gyűjtése, tárolása és továbbítása a könyvelő és számlázó rendszer felé. Visszaigazoló e-mailek küldése. Hírlevél feliratkozáshoz e-mail címek gyűjtése és tárolása.

 

II. Könyvelés

 

Cégnév: Szanix Bt.

Székhely: 1181 Budapest, Havanna utca 2. 2. em. 5.

Cégjegyzékszám: 01 06 742311

 

Adatkezelési tevékenysége: az adózási, illetve számviteli jogszabályokban előírt könyvviteli, könyvvezetési tevékenységek

 

III. Számlakibocsátás

Cégnév: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

 

Adatkezelési tevékenysége: a számviteli és adózási jogszabályokban előírt bizonylat kibocsátási tevékenységek.

 

IV. Hírlevélküldés

 

Cégnév: Total Studió Kft.

Székhely: 1043 Budapest, Kassai utca 11. 4/ 24.

Cégjegyzékszám:  01-09-90260

 

Adatkezelési tevékenysége: a hírlevélküldést igénylő felhasználók e-mail címeinek kezelése

 

V. Terméktámogatás

 

Cégnév: Google Ireland Limited

Székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland

Cégjegyzékszám: IE6388047V

 

Cégnév: Facebook Ireland Limited

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

Cégjegyzékszám: IE9692928F

 

Adatkezelési tevékenysége: cookie-k segítségével a felhasználók böngészési és oldallátogatási szokásait rögzítik a termékajánlási és vásárlás könnyítő szolgáltatás érdekében

 

VI. Rendszergazdai szolgáltatások

 

Cégnév: Total Studió Kft.

Székhely: 1043 Budapest, Kassai utca 11. 4/ 24.

Cégjegyzékszám:  01-09-902605

 

Adatkezelési tevékenysége: szerverek üzemeltetése, adatok tárolása

 

 

VII. Csomagszállítási szolgáltatások

 

Cégnév: Skygate Transport Kft.

 

székhely: 1211 Budapest, Szállító út 6 

 

Cégjegyzékszám: 01 09 564384

 

 

Cégnév: Ontime Logistics Kft.

 

székhely: 1211 Budapest, Szállító utca 6.

 

Cégjegyzékszám: 01 09 872215

 

Adatkezelési tevékenysége: online kereskedelem keretében értékesített termékek kiszállítása

 

 

ADATBIZTONSÁG

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Informatikai nyilvántartások védelme

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 

 •        a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 

 •        az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

 

 •        az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 

 •        az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

Papíralapú nyilvántartások védelme 

 

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL ÉS JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

 

1. Az érintett jogai

 

a) Tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Az érintettet megilleti a jog, hogy az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa az adatkezelésére vonatkozó információkat, így különösen az adatkezelés céljaira, kategóriáira, a lehetséges címzettekre, a tárolás időtartamára, továbbá – ha a személyes adatot nem az érintettől gyűjtötték – az adatok forrására vonatkozóan.

 

b) Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatot az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse.

 

c) Törlés joga

 

Az érintett bármikor jogosult az általa korábban adott adatkezelési hozzájárulást visszavonni, és adatainak törlését kérni. Az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 

 -a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 -az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;       

 -az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 -a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 -a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 -a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A törlés megtagadható, ha

 

 •       a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából van az adatra szükség, vagy

 

 •       ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

 

 •       jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

d) Jog az elfeledtetéshez

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fenti c) pont szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

e) Korlátozáshoz való jog

 

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

 

 •         vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy

 

 •         az adatkezelés jogellenes, de az érintett a kezelt személyes adatok törlését ellenzi, vagy

 

 •         az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli a személyes adat Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Korlátozás esetén a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

f) Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulásán, vagy szerződés kezelésén alapulva, automatizált módon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat – ha ez technikailag megvalósítható – egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

 

g) Tiltakozás joga

 

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, abban az esetben az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

 

 

2. Az érintett jogainak érvényesítése

 

a) Az érintet a személyes adataira vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő munkatársaihoz fordulhat az info@kevinmovers.com címre küldött e-mailben vagy az Adatkezelő 1202 Budapest Nagykőrösi út 251.  postacímére elküldött levélben.

 

b) Az Adatkezelő elősegíti az érintett fenti jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

c) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

d) A fenti b)-c) pontok szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 

da) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

 

db) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

 

e) Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), illetve jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Ez utóbbi esetben a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Budapest, 2018. május 25.

 

 

ÁSZF BEVEZETŐ

Jelen ÁSZF-et, mind általános kondíciós tájékoztatót, az egyes speciális szolgáltatásokhoz tartozó módon megkötött vásárlói szerződések tartalmukban kiegészítik, és az egyes szolgáltatások konkrét kondíciói esetileg eltérhetnek az általános feltételektől, szűkítve vagy nem alkalmazva azokat.

Tájékoztató: értelmezésben nem lehet és nem érdemes azonos alapokra helyezni ló szállítást, személyszállítást és doboz költöztetést, ezért jelen ÁSZF valóban csak azon kondíciókat tartalmazza, amelyek minden szállításra egyformán kerülnek alkalmazásra (szerződő felek, weboldalon keresztüli megrendelések rögzítése és ellátása, internetes befizetések, személyi adatkezelés, árképzés, fizetési módok, garanciák és jótállás).

Az ÁSZF D) pontja tartalmazza ugyan a témakörök szerint vett szolgáltatásjegyzéket, de a konkrét vállalást a konkrét megrendelés során kötött, egyedi költöztetési szerződés, és annak előzetes, írásbeli konzultációja során meghatározott szolgáltatási- és igénybe vevői feltételek összessége határozza meg.

Jelen weboldalon, a rendelések leadásával létrejövő fogyasztói szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv elsősorban a magyar, másodsorban az angol.

2001:CVIII 6.§(2) szerint Igénybe vevő megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink.
Amennyiben az igénybe vevőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az ajánlattételi kötöttségek megszűnnek.
A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.

Szolgáltató és az igénybe vevő között jelen weboldal közvetítésével létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető. Amennyiben az Igénybe vevő nem magánszemély hanem vállalkozás, úgy nem fogyasztói szerződés hanem vállalkozási szerződés jön létre, amelyre a Ptk. VI. könyve vonatkozik, és a Fogyasztóvédelmi jogszabályok nem alkalmazhatók.

45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a weboldalon leadott árajánlatkéréssel, illetve az online "Költöztetés Díjkalkulátor" használata miatt az igénybe vevőnek közvetlenül még nem keletkezik fizetési kötelezettsége.

Igénybe vevő részére a megrendelt szolgáltatásokat csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a weboldalon rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében tudjuk biztosítani. Egyes esetekben (előre fizetési kötelezettségnél 45/2014(II.26) Korm.r. 13.§ és 19.§) a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt.

A weboldalon való fizetés vagy szolgáltatás kalkulátor használata feltételezi az igénybe vevő részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a weboldal nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Igénybe vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Igénybe vevő a web oldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal használata során felmerülő, illetve az igénybe vet szolgáltatás teljesítése következtében okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért.

Az Igénybe vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a weboldal használata során és a weboldal által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.

Szolgáltató nem köt fogyasztói szerződést kiskorú személlyel vagy cselekvőképtelen, gyámság alá vont vagy egyéb gyanús esetekben.

A megrendelést Szolgáltató a webáruházon keresztül (költöztetés ár kalkulátor) csak akkor fogadja el, ha az Igénybe vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Szolgáltatót az Igénybe vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli!

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk (Levelezési cím: Kevin Movers Kft., 1188 Budapest Bercsényi Miklós utca 5/b; Email: info@kevinmovers.com; Telefon: +36 30 7021745 és +36 30 6932725;) rendelkezésére áll.

 

 1. FEJEZET: ÁSZF

JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL
a 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"
szóló Kormányrendelet szerint.

A Kevin Movers Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság (a továbbiakban: Kevin Movers Kft.) jelen Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) minden meglévő és leendő ügyfele számára teszi közzé.

Jelen ÁSZF hatálya kitejed minden a Kevin Movers Kft. szolgáltatásait igénybe vevő, illetve azokat megrendelő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, illetve magánszemélyre (a továbbiakban: Megrendelő), továbbá a már megkötött szerződésekre. Minden kiadott árajánlatunk visszaigazolása és megrendelése esetén a Kevin Movers Kft elfogadottnak tekinti az ASZF feltételeit ügyfelei részéről.

A)Website-unk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Szolgáltató látja el:

Kevin Movers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
--------------------------------------------------------
Székhely: 1202 Budapest, Nagykőrösi út 251.
Levelezési cím: 1202 Budapest, Nagykőrösi út 251.
Cégjegyzékszám: 01-09-941470
Adószám: 22741042-2-43
Bank neve: K&H Bank.
Swift Cod: OKHBHUHB
Számlaszám HUF: HU06 10401282-50526757-75871005
Számlaszám EUR: HU11 10401282-50526757-75871012

Ügyfélszolgálat munkanapokon H-P 10:00 –- 17:00

Weblap: www.kevinmovers.hu  vagy www.kevinmovers.com
Email: info@kevinmovers.com
Tel.: +36 30 7021745 és +36 30 6932725

Képviseletre jogosult: Sűrűné Tóth Anikó ügyvezető

B)Szolgáltató a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja az igénybe vevőt, hogy jelen weboldalon szolgáltatásokat biztosít (nem termékeket értékesít).

Amely esetekben a megrendelt szolgáltatás teljesítése "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő részteljesítés, az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható.

Weboldalunk igénybe vevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben, illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Igénybe vevő" vagy mint "Felhasználó", Szolgáltató és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.

 1. r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 2. r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
  a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
  b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
  c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
  amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

d)

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül.

A fogyasztói árak (árajánlatban kiadott vagy a weboldalon feltüntetett árak nettó árak (a 27% ÁFÁ-t nem tartalmazzák). A végösszeg a munkadíjakból, kiszállási és/vagy szállítási díjból és esetlegesen a fizetési mód használatával kapcsolatos díjakból tevődnek össze.

Jelen weboldal nem webshop, mert Igénybe vevő a weboldalon az árajánlat összeállítása és beküldése pillanatában még nem köt fogyasztói szerződést a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót, a szerződés az árajánlat megtárgyalása és Felek kétoldali elfogadása után kerül megkötésre.

 1. r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

C)
Weboldal Műszaki Üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a TotálStudió Kft látja el1043 Budapest, Gogol u. 13

D)
Az Igénybe vevői és Szolgáltatói jogok és kötelezettségek tekintetében Szolgáltató üzleti magatartásában és szabályzataiban igyekszik a polgári jog "szimmetriai elvét" érvényesíteni.

 

A Kevin Movers Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság (a továbbiakban: Kevin Movers Kft.) jelen Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) minden meglévő és leendő ügyfele számára teszi közzé.

Jelen ÁSZF hatálya kitejed minden a Kevin Movers Kft. szolgáltatásait igénybe vevő, illetve azokat megrendelő jogi személy vagy jogi személyisségel nem rendelkedő szervezetre, illetve magánszemélyre (a továbbiakban: Megrendelő), továbbá a már megkötött szerződésekre.

 

 

 1. Szolgáltatások (a továbbiakban egységesen: Szolgáltatások):
 1. Belföldi költöztetés:
 • lakások, családi házak költöztetése
 • irodaköltöztetés
 • raktárak teljes körű költöztetése
 • bútorszerelés
 • csomagolás
 • biztonsági csomagolás
 • szállító és tároló láda gyártás
 • bútorszállítás
 • lomtalanítás
 • csomagoló anyag értékesítés

 

 1. Állatszállítás:
 • kutyaszállítás
 • macskaszállítás
 • lószállítás
 • madarak szállítása
 • rágcsálók szállítása
 • ízeltlábúak szállítása
 • kétéltűek szállítása
 • haszonállatok szállítása
 • egyéb állatszállítás

 

 1. Belföldi és nemzetközi árufuvarozás:
 • Raklapos, kartonos, darabos áru terítése cégeknek, országos viszonylatban, budapesti telephelyről történő kiállással és raktárral, eseti megbízással, vagy szerződéssel.
 • Hűtött áruk szakszerű kezelése és szakszerű szállítása nemzetközi viszonylatban.
 • A Kevin Movers Kft. tehergépjárműi emelőhátfallal rendelkeznek, valamint fel vannak szerelve áruszállító kézikocsival, raklapemelő békával, és csereraklappal.
 • Szükség szerint kocsikísérőt, rakodót biztosítása megoldható.
 • A gépkocsik nyomon követése modern telekommunikációs eszközökkel történik, igény szerint, diszpécserek pontos információkkal szolgálhatnak a szállítmány hollétéről, várható érkezéséről.

 

 1. Nemzetközi költöztetés:

 

 1. 4.1. Az Európai Unió tagállamain belül

 

Az Európai Unió nemzetközi szállításra vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett a Kevin Movers Kft. egyedi szerződés köt a Megrendelővel a Szolgáltatás igénybevételével, teljesítésével, díjával és egyéb részeivel kapcsolatban.

 

 1. 4.2. Harmadik országba történő Szolgáltatás nyújtása

 

Az Európai Unión kívülre történő Szolgáltatás igénybevételével, teljesítésével, díjával és egyéb részeivel kapcsolatban a harmadik országba irányuló szállítás engedélyezési, hatósági ügyintézés eseti idő-, és költségigényeire tekintettel a Kevin Movers Kft. egyedi szerződés köt a Megrendelővel.

 

 1. Költöztetés kalkulátor:

A Honlapon található „Költöztetés Kalkulátor” megnevezésű program ingyenes használatával a Megrendelő jogosult a szolgáltatás mennyiségének előzetes kiszámítására. A „Költöztetés, kalkulátor” használata előzetes igényfelmérésre szolgál, annak kitöltése nem jelent szerződéskötést.

 

 1. Megrendelés:

A Kevin Movers Kft kizárólag írásban történő megkereséseket tekinti hivatalos árajánlatkéréseket , melyek elektronikus formában, a Honlapon található „Költöztetés kalkulátor” program használatával, vagy a Holnapon közzétett e-mail címre történő megkeresés eljuttatásával, érkeznek.

Az elfogadott megrendelést követően a Kevin Movers Kft. a Megrendelővel a megrendelt Szolgáltatás elvégzésére, és a Kevin Movers Kft-t megillető díjra szerződést köt (a továbbiakban: Szerződés).

 

A Megrendelő által helyesen kitöltött „Költöztetés kalkulátor”-ban lévő adatok alapján  a program a Megrendelő által megadott e-mail címre, valamint másolatban a Kevin Movers Kft. e-mail címére elküldi az árajánlatot. A Megrendelő által készített kalkuláció nem minősül a Kevin Movers Kft. által tett ajánlattételnek, mivel az nem teljeskörű információkon alapul, nem minősül továbbá megrendelésnek, vagy szerződéskötésnek.

A Megrendelő által készített kalkulációt követően a Kevin Movers Kft. ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja 3 (három) munkanapon belül a Szerződés megkötése céljából a Megrendelő által megadott e-mail cím, vagy telefonos elérhetőségen felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel a Szolgáltatás egyéb részletei pontosítása végett.

A pontosítás nyomán készült – és a Megrendelő e-mail címére eljuttatott –, és a Kevin Movers Kft. ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja közreműködésével kiegészített árajánlat a Kevin Movers Kft. hivatalos árajánlata, melyet a Megrendelő elfogadhat, vagy módosítást javasolhat. A Megrendelő módosítási javaslatát követően a Kevin Movers Kft. módosított árajánlatot küld, mely újabb ajánlattételnek minősül.

 

A „Költöztetés, kalkulátor” használatához regisztrációra és/vagy belépési azonosítóra nincs szükség, használata díjmentes. Igénybevételéhez a Honlapon található „ÁSZF” című nyilatkozatot megismerése, és elfogadása szükséges.

 

A „Költöztetés, kalkulátor” semminemű adattárolásra alkalmas tárhellyel nem rendelkezik, így a Megrendelő által generált árajánlat kizárólag e-mailban kerül rögzitésre az ügyfél saját tárhelyén és a Kevin Movers Kft központi e-mail tárhelyén. A Kevin Movers Kft nem tárolja és nem használja a Megrendelők adatait marketing vagy statisztikai célokra.

 

Írásban történt megrendelések – e-mail és /vagy sms üzenet – esetén a Kevin Movers Kft nem vizsgálja az email cím, valamint a mobil telefonszám tényleges tulajdonosát. Amennyiben a Megrendelő saját munkáltatójának (a továbbiakban: vállalat) email címéről magánszemélyként kíván megrendelést tenni, úgy annak tartalmi adataiért, tartalmáért a Megrendelő felelőséggel tartozik. A Kevin Movers Kft. a vállalati e-mail címekről érkező megrendeléseket úgy tekinti, hogy azok az adott vállalattól – és nem annak munkavállalójától, tagjától, mint magánszemélytől – érkező ajánlatkérések és megrendelések. A vállalati e-mail címet, vagy telefont használó magánszemély elismeri a vállalati kommunikációs rendszerhez való hozzáférési jogosultságát, és azt, hogy a vállalatot a Kevin Movers Kft. felé teljes körűen képviseli, annak nevében korlátozás nélkül eljárhat, szerződést köthet, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat.

 

A Kevin Movers Kft a telefon útján szóban tett megrendeléseket nem teljesíti.

 

A Kevin Movers Kft. a mindösszesen 199.000,-Ft, azaz százkilencvenezer forint kalkulált szolgáltatási összeget meghaladó összegű megrendelés esetén minden esetben külön írásbeli szerződést is köt a Megrendelővel. A Kevin Movers Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a 199.000,-Ft, azaz százkilencvenezer forintot meg nem haladó kalkulált szolgáltatási összegű megrendelések esetén is írásbeli szerződést kössön a Megrendelővel.

 

 1. Árak, kedvezmények (Szolgáltatás igénybevételéért a Kevin Movers Kft-t megillető ellenszolgáltatás összeg):

 

 1. 1. Az óradíjas szolgáltatás ellenértékének számítási módja, az óradíjas költöztetési szolgáltatás köreibe tartozó tételek:

 

5.1.1. Óradíjas költöztetési szolgáltatás Budapest közigazgatási területén belül:

 

Az óradíjas költöztetési szolgáltatás az óradíjas elszámolással kalkulált költöztetési szolgáltatás, mely Budapest főváros közigazgatási határain belül érvényes.

 

Tartalmazza a Megrendelő által megrendelt időponttól a szolgáltatás befejezéséig: 

 • A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű egyszeri kiállási díját,
 • A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező tehergépjármű, és a gépjárművezető óradíját,
 • A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges – a Megrendelő által előzetesen megrendelt – csomagolók, rakodók óradíját.

 

 1. 1.2. Óradíjas és Csomag ajánlatok költöztetési szolgáltatás Budapesten és Magyarországon:

 

Az óradíjas költöztetési szolgáltatás olyan óradíjas és/vagy kilométer alapú elszámolással kalkulált költöztetési szolgáltatás mely Magyarország közigazgatási határain belül érvényes.

A költöztetési csomag ajánlatokat kizárólag Budapest-Budapest vagy Budapest-Pestmegye vonatkozásában a weboldalon nyilvánosan közzé tett feltételekkel és díjon végezzük.

 

Tartalmazza a Megrendelő által megrendelt időponttól a szolgáltatás befejezéséig: 

 • A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű egyszeri kiállási díját,
 • A Kevin Movers Kft. telephelyétől a Megrendelő telephelyéig/székhelyéig/lakcíméig közúton számított és ténylegesen megtett kilométer/Forint díját,
 • A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező tehergépjármű, és a gépjárművezető óradíját,
 • A szolgáltatás elvégzéséhez, és az utazáshoz szükséges – a Megrendelő által előzetesen megrendelt – csomagolók, rakodók óradíját.
 • Csomag ajánlatok esetén minimum szolgáltatási díjat

 

Megrendelő által megrendelt időpont: a Szolgáltatás igénybevételének kezdete, a rendelkezésre állás kezdő időpontja, óra perc pontossággal megadva.

Szolgáltatás befejezése: a Megrendelő által megrendelt teljes Szolgáltatás elvégzése, óra perc pontossággal megadva. 

 

Minden más felmerülő költség ezen felül fizetendő (pl: parkolási díj, behajtási engedély, stb.)

 

 1. 2. A fix díjas szolgáltatás ellenértékének számítási módja, előzetes árajánlat szerint történik.

 

5.2.1. Fix díjas költöztetési szolgáltatás Budapest közigazgatási területén belül:

 

A fix díjas költöztetési szolgáltatás Budapest főváros közigazgatási határain belül érvényes.

 

Tartalmazza a Megrendelő által megrendelt időponttól a szolgáltatás befejezéséig: 

 • A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű egyszeri kiállási díját,
 • A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező tehergépjármű, és a gépjárművezető fix díját,
 • A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges – a Megrendelő által előzetesen megrendelt – csomagolók, rakodók óradíját.

 

 1. 2.2. Fix díjas költöztetési szolgáltatás Magyarországon:

 

A fix díjas költöztetési szolgáltatás olyan fix díjas elszámolással kalkulált költöztetési szolgáltatás mely Magyarország közigazgatási határain belül érvényes.

 

Tartalmazza a Megrendelő által megrendelt időponttól a szolgáltatás befejezéséig: 

 • A szolgáltatáshoz megrendelt tehergépjármű egyszeri kiállási díját, a felmért m3 alapján,
 • A Kevin Movers Kft. telephelyétől a Megrendelő telephelyéig/székhelyéig/lakcíméig közúton számított és ténylegesen megtett kilométer/Forint díját,
 • A szolgáltatáshoz megrendelt és a címre érkező tehergépjármű, és a gépjárművezető fix díját,
 • A szolgáltatás elvégzéséhez, és az utazáshoz szükséges – a Megrendelő által előzetesen megrendelt – csomagolók, rakodók fejenkénti díját.

 

 1. 3. Online „Költöztetés kalkulátor” által generált árajánlat:

A Megrendelő által a Kevin Movers Kft. Holnapján található „Költöztetés kalkulátor” elnevezésű program, mely a Megrendelő által megadott tételek, mennyiségek, és távolság alapján készít költöztetési árajánlatot Magyarország közigazgatás határain belül.

 

A „Költöztetés kalkulátor” a Kevin Movers Kft. kizárólagos tulajdonát képező számitógépes program a Megrendelő által a program keretein belül megadott – a Megrendelő számára szöveg, jel, és ikon formájában megjelenő – adatokból a Szolgáltatásra vonatkozó komlpex mennyiségi kalkulációt készít és  generál.

Rendeltetésszerű használatához ikonok, és szöveges hivatkozások nyújtanak megfelelő információt.

 

A Szolgáltatás árkalkulációjának célja, hogy a Megrendelő részére Szolgáltatás ellentételezésének mértékéről információt adjon.

 

 1. 4. Szolgáltatás lemondás:
 2. 4.1. Megrendelő az általa megrendelt fix díjas költöztetési Szolgáltatást a Szerződésben rögzített Szolgáltatási időpontot megelőzően a következőképp mondhatja le érvényesen:
  • a Szolgáltatás megkezdése előtti 14. naptól a Szolgáltatás megkezdése előtti 72-ik óráig a Kevin Movers Kft által előzetesen kalkulált Szolgáltatás teljes ellenértékének a 15%-ának, azaz tizenöt százalékának megfizetésével.
  • a Szolgáltatás megkezdése előtti 72-ik órától a Szolgáltatás megkezdése előtti 24-ik óráig a Kevin Movers Kft által előzetesen kalkulált Szolgáltatás teljes ellenértékének a 30%-ának, azaz harminc százalékának megfizetésével.
  • a Szolgáltatás megkezdése előtti 24. órától a Kevin Movers Kft által előzetesen kalkulált Szolgáltatás teljes ellenértékének az 50%-ának, azaz ötven százalékának megfizetésével.
 1. 4.2. Megrendelő az általa megrendelt óradíjas költöztetési Szolgáltatást a Szerződésben rögzített Szolgáltatási időpontot megelőzően az 5.4.1. pontban rögzítettek szerint mondhatja le érvényesen úgy, hogy a Szolgáltatás ellenértéke 8 munkaóra díja. Így:
 • a Szolgáltatás megkezdése előtti 14. naptól a Szolgáltatás megkezdése előtti 72-ik óráig a Szolgáltatás 8 munkaóra díjának a 15%-ának, azaz tizenöt százalékának megfizetésével.
 • a Szolgáltatás megkezdése előtti 72-ik órától a Szolgáltatás megkezdése előtti 24-ik óráig a Szolgáltatás 8 munkaóra díjának a 30%-ának, azaz harminc százalékának megfizetésével.
 • a Szolgáltatás megkezdése előtti 24. órától Szolgáltatás 8 munkaóra díjának az 50%-ának, azaz ötven százalékának megfizetésével.

 

Az 5.4. pontban meghatározott Megrendelői lemondás esetén a Megrendelő köteles a Kevin Movers Kft részére – a Kevin Movers Kft. által kiállított számla ellenében – a Szolgáltatás meghatározott ellenértékét az ott meghatározott időn belül megfizetni.

 

 1. 5. Fix vagy óradíjas költöztetés személyes felméréssel:

A Magyarország közigazgatási határain belüli költöztetés esetén a Kevin Movers Kft. ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja a költöztetés részleteire vonatkozó adatokat a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés során személyesen felméri, és a felmérés alapján pontos árajánlatot készít, mely a Kevin Movers Kft. hivatalos árajánlatának minősül.

 

A személyes felmérés esetén a Megrendelő által megadott címen Kevin Movers Kft. ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja felméri a költöztetésre szánt ingóságok mennyiségét, állapotát, csomagolási módját, szükséges szerelési paramétereit, valamint az ingatlan megközelíthetőségét illetve a parkolási, behajtási lehetőségeket. A felmérés díját minden esetben egyedileg és előzetesen határozza meg a Kevin Movers Kft. Amennyiben a Megrendelő a személyes felmérést kéri, úgy a felmérés díját írásban elfogadni köteles.

 

 1. Távollevők közötti szerződéskötés speciális szabályai:

Teljesítési határidő: A Kevin Movers Kft. és a Megrendelő a megkötött Szerződésben határozzák meg a Szolgáltatás teljesítési határidejét.

 

Szerződés időtartama: A Szerződés határozott időre, a Szolgáltatás teljesítéséig jön létre. A Szerződés határozatlan időtartalmú szerződéssé nem alakul át.

 

 1. Fizetés

A fizetés a Kevin Movers Kft. és a Megrendelő között létrejött Szerződés eltérő rendelkezéseinek hiányában Magyarország hivatalos pénznemében, Forintban történik. Amennyiben a szerződő felek a fizetés eszközét devizában határozzák meg, úgy a devizának szükség esetén Forintra történő átváltásakor a Felek a Kevin Movers Kft által szerződött Bank vételi vagy eladási árfolyamát alkalmazzák a felrakás napján érvényes deviza számolnak.

 

A Kevin Movers Kft. által elvégzett szolgáltatás után a Megrendelő felé ELEKTRÓNIKUS számlát állít ki. A Megrendelő köteles a számlát befogadni, és az abban meghatározott teljes összeget annak esedékességéig a Kevin Movers Kft. a Szerződésben meghatározott számú pénzforgalmi bankszámlájára átutalni köteles. Amennyiben a szerződő felek készpénzfizetési számla kiállításában állapodnak meg, úgy a Megrendelő a Kevin Movers Kft álltal kiállított munkalapon szereplő szolgáltatási díj számítás összegét a munka végeztével készpénzben a munkán jelen lévő csoportvezetőnek köteles a Kevin Movers Kft. ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja felé teljesíteni. Ezt követően azonos vagy következő munkanapon ELKERONIKUS számlát állít ki a szolgáltatási díj meg fizetéséről a Kevin Movers Kft. Magánszemélyek részére a Kevin Movers Kft nem ad utólagos fizetési opciót, kizárólag előrre utalást engedélyez, vagy helyszínen történő készpénzes fizetést!

 

A Megrendelő fizetési késedelme miatt a Kevin Movers Kft. a hatályos jogszabályok szerint érvényes késedelmi kamatot számít fel a Megrendelő felé.  

 

A Kevin Movers Kft. a Megrendelő részére online bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít a Honlapon feltüntetett „Online fizetés” elnevezésű ikonon keresztül. A bankkártyás fizetés során a Kevin Movers Kft. Honlapjáról mutató link a Megrendelőt a CIB Bank Zrt. honlapjára vezeti, ahol a Megrendelő a tranzakciós műveletet elvégezheti. Tekintettel arra, hogy az online bankkártyás fizetés a CIB Bank Zrt. által üzemeltetett honlapon történik, így a Kevin Movers Kft. a bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges visszaélésekért, technikai hibákért felelősséggel nem tartozik. A CIB Bank Zrt. által meghatározott online bankkártyás fizetés során felmerülő tranzakciós díj a Megrendelőt terheli.

 

 1. Teljesítés:

A Kevin Movers Kft. teljesítettnek tekinti a szolgáltatást, ha az előzetesen leadott árajánlat alapján a Szolgáltatást elvégezte, és az erről készült munkalapot a Megrendelő aláírta. Amennyiben a Megrendelő a munkalap aláírását megtagadja, úgy ezt a tényt a Kevin Movers Kft. helyszínen lévő tagja, alkalmazottja, megbízottja a munkalapon feljegyzi.

 

A Kevin Movers Kft. a Szerződésben vállalt szolgáltatást a Szerződésben egyedileg rögzített pénzügyi feltételek alapján végzi el. A teljesítés során alvállalkozó igénybevételére jogosult.

 

A Megrendelő Kevin Movers Kft-nek adott utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Kevin Movers Kft. őt figyelmezteti. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Kevin Movers Kft. a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára végzi el a Szerződésben rögzített szolgáltatást. A Kevin Movers Kft. a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

 

A Megrendelő köteles a szolgáltatás helyét munka végzésére alkalmas állapotban a Kevin Movers Kft. rendelkezésére bocsátani.  A Kevin Movers Kft. a szolgáltatás megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő e kötelezettségét nem teljesíti. Ha a Megrendelő e kötelezettségének a Kevin Movers Kft. által megszabott megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a Kevin Movers Kft. elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet.

 

Ha ugyanazon a létesítményen több vállalkozó tevékenykedik, a Megrendelő köteles a munkának gazdaságos és gyors, a vállalkozókkal összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket megteremteni. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás helyének nem megfelelő biztosításával a munka megszervezésével a Kevin Movers Kft-nek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Több vállalkozó munkavégzése esetén az együttműködés módjának és feltételeinek meghatározása érdekében a Felek külön szerződést köthetnek egymással, melyben meghatározhatják a munka összehangolása révén elérhető megtakarítások és egyéb előnyök, valamint az egyes feleknél felmerülő többletköltségek megosztásának módját.

 

A Megrendelő a Szolgáltatást kizárólag a Kevin Movers Kft-vel előre írásban történő egyeztetésben meghatározottak szerint ellenőrizheti. A Megrendelő ellenőrzési jogosultságát csak és kizárólag a Kevin Movers Kft. szaktudással rendelkező ügyvezetőjének, tagjának, alkalmazottjának, megbízottjának jelenlétében, az adott munkafolyamat befejezését követően gyakorolhatja. A Kevin Movers Kft. szaktudással rendelkező ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja kizárólag a Megrendelői ellenőrzés miatt a munkaterületre nem köteles belépni, valamint ott tartózkodni. Az ellenőrzés gyakorlásával a Megrendelő a Kevin Movers Kft-nek a Szerződésben meghatározottakon felül újabb költséget vagy kiadást nem okozhat, ellenkező esetben azt azonnal köteles a Kevin Movers Kft. részére megtéríteni.

 

A Felek a Szolgáltatás átadásakor közösen ellenőrzik az ingóságok állapotát, melyről munkalapot írnak, és mind a Megrendelő, mind a Kevin Movers Kft. ügyvezetője, tagja, alkalmazottja, megbízottja köteles azt aláírni. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha az átadás során hibát vagy hiányosságot állapítanak meg, úgy azt a munkalapon rögzítik. Amennyiben a Megrendelő a munkalap aláírását megtagadja, úgy ezt a tényt a munkalapon rögzíteni kell.

 

A Megrendelő a Szerződésben rögzített Kevin Movers Kft-t megillető vállalkozási díjat annak hiányos, vagy nem megfelelő voltára hivatkozással nem tarthatja vissza, köteles a díjat megfizetni.

           

 1. Tulajdonjog kérdése:

A Megrendelő csak a saját nevében eljárva rendelheti meg a Szolgáltatást. A Kevin Movers Kft. a Szolgáltatás megrendelése során meghatalmazást nem fogad el. A Szolgáltatás teljesítése során azonban meghatalmazott is eljárhat.

 

A Megrendelő által elszállítani kívánt 20.000,-Ft értékhatárt meghaladó összegű ingóságok esetében a Kevin Movers Kft. kiegészítő biztosítás megkötését ajánlja fel a Megrendelő részére.

 

A közös tulajdonban álló ingóságok esetében a Megrendelő kötelessége a tulajdonostársak értesítése a Szolgáltatás igénybevételéről, az ebből eredő károkért és vitákért a felelősség a Megrendelőt terheli. A tulajdonjogi viták esetén a Kevin Movers Kft-t semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. A Szolgáltatás igénybevételétől kizárt tételek, melyek szállítását a Kevin Movers Kft. nem vállalja:

 

 • Értéktárgyak
 • Veszélyes áruk
 • Olyan áruk, melyet kártevők vagy élésködök megtámadhatnak, és fertőzést okozhatnak
 • Hűtött vagy fagyasztott étel és ital
 • Minden ketrecben vagy tartályban tartott állat

 

Ügyfél személyére vonatkozó feltételek:

 

 • - Gyámság alá vont, cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt álló személy
 • - Ittas, bódult állapotban lévő, cselekvőképtelen
 • - Agresszív, fenyegető magatartást tanúsító
 • -Jogellenes vagy jogtalan tulajdon birtoklás gyanú esetén
 • -Kényszer hatása alá vont, vagy kényszer gyanúja esetén

 

Ügyfél tárgyakra vonatkozó feltételek:

 • - Érték tárgyak
 • - Veszélyes áruk
 • - Olyan áruk, melyet kártevők vagy élősködök megtámadhatnak és fertőzést okozhatnak
 • - Hűtött vagy fagyasztott étel és ital
 • - Minden ketrecben vagy tartályban tartott állat
 • - Állati vagy emberi ürülékkel egyéb váladékkal / testnedvekkel szennyezett tárgyak
 • -Egészségre ártalmas
 • -Undort keltő (ez nagyon szubjektív, az egészségre ártalmas, szennyezett már ezt lefedi)
 • -Kommunális hulladék, vagy egyéb erősen szennyezett anyag
 • -Ismeretlen emberre állatra veszélyes vegyi anyaggal szennyezett
 • -Sérülést vagy maradandó károsodást okozó
 • - Emberi egészségre ártalmas
 • -Szerződött partnereink által átadott munkák esetén a szerződött Partner ÁSZF feltételeinek kizáró tényezőinek ismeretében
 • -Minden hivatalosan (Hatóság által) lefoglalt, elzárt vagy megjelölt tárgy mely az jogellenes birtoklás gyanújának felmerülése esetén kizárja a költöztetés tényét.

 

A fentiekben felsorolt KÍZÁRÓ tényezők költöztetését vagy kiszolgálását NEM VÁLLALJUK ÉS SZÜKSÉG ESETÉN MEGTAGADJUK.

 

A Megrendelő kötelezettsége a Kevin Movers Kft. értesítése, amennyiben a megrendelést a jelen ÁSZF 10. pontjában felsorolt tételre adta le. Erről a tételről a Kevin Movers Kft. választása szerint vagy külön szerződést köt a Megrendelővel, vagy a költségei megtérítése mellett eláll a szerződéstől. 

 

 1. Károkozás a Megrendelő tulajdonában:

A Megrendelő tulajdonában keletkezett kár megtérítése vagy helyreállítása alól az Kevin-Movers Kft. mentesül, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

 

A Kevin Movers Kft. felelőssége azokra a károkra terjed ki, melyek bekövetkezte előtt:

 • A Megrendelő előzetes, részletes értéknyilatkozatot készített az ingóságok kárkori értékéről,
 • Az ingóságok csomagolása az Európai Unió csomagolásra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalanul megfeleltek, azaz „export minőségű csomagolással” kerültek a Kevin Movers Kft. részére átadásra.

 

A Kevin Movers Kft. nem felel az alábbiakért:

 • Rágcsálók, rovarok egyéb kártevők által okozott fertőzés, és kár
 • Javítási, helyreállítási, takarítási műveletek (kivéve, ha a Kevin Movers Kft. a Megrendelővel kifejezetten így állapodott meg)
 • Invázió, ellenséges alakulat támadása, zavargás, polgárháború, lázadás, vagy katonai puccs, sztrájk, háború miatt bekövetkező károk
 • szivárgás vagy párolgás,
 • légköri vagy éghajlati változások miatt bekövetkező károk
 • bárminemű kár, melyet olyan hűtött vagy fagyasztott ételek és italok okoztak, melyeket a Kevin Movers Kft. teljes mértékben a Megrendelő kockázatára vett át.
 • Törékeny tételek, vagy óramű mechanizmust rejtő tételek, elektronikus, vagy motorral hajtott tételekben bekövetkezett kár (kivéve, ha a kárnak külső jegyei és látható jelei vannak, melyek egyértelműen a Szolgáltatás nyújtás során keletkeztek)
 • Mindazon az érzékeny berendezések vagy önálló szerelési bútorok, melyeket szét-, és / vagy újra összeszereltek, függetlenül attól, hogy ki építette eredetileg, és amely nem alkalmasak a szállításra
 • Minden nem a Kevin Movers Kft. által be-, és kicsomagolt tételben bekövetkezett kár
 • Bútorok, vagy egyéb szállítandó tétel belsejében maradt tételekben bekövetkezett károk
 • Ételben, és növényben keletkezett kár
 • Mindazon berendezési tárgyak, szerelvények, melyek nehezen hozzáférhetőek
 • Harmadik féltől kapott, ismeretlen állapotú vagy sérült tételek, továbbá a harmadik felek által elvesztett tételekben bekövetkezett károk
 • Értéktárgyakban és veszélyes tételekben keletkezett károk

 

 1. Felelősségbiztosítás

Amennyiben a Megrendelő igényli, a Kevin Movers Kft. kiegészítő biztosítási ajánlatot tud adni a Megrendelő részére.

 

A Megrendelő köteles a 100.000,-Ft, azaz százezer forint összeget meghaladó ingóságáról a Kevin Movers Kft-t tájékoztatni.

 

A Kevin Movers Kft. Szolgáltatása nem terjed ki készpénz, arany, ékszer, drágakő, értékpapír, valamint mindazon ingóságok szállítására, melyet jogszabály tilt, vagy külön engedélyhez köt.

 

 1. Szavatosság:

Megrendelő szavatossági igényét, megfelelő dokumentációval alátámasztva, írásban köteles közölni a Kevin Movers Kft-vel.

A Kevin Movers Kft. dokumentációval alátámasztott hibás teljesítése esetén a Megrendelő a jelen ÁSZF-ben írtak figyelembe vételével kérheti kárának megtérítését, valamint  megfelelő árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

 1. Mennyiség minőségi kifogásolás rendje:

A Kevin Movers Kft. által szállított dolog, valamint teljesített Szolgáltatás vonatkozásában a Megrendelő részéről felmerülő bármilyen mennyiségi és minőségi kifogást, a Megrendelő a Szerződésben meghatározott Kevin Movers Kft. teljesítési határidejétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban, cégszerű aláírással ellátva az Kevin Movers Kft. bármely Elérhetőségére jelezheti.

A Megrendelő által előterjesztett kifogásnak tartalmaznia kell az általa kifogásolt szolgáltatás valamint az ezzel kapcsolatos megrendelői igény világos, részletes és okszerű leírását. A részletes leírás nélküli, dokumentációval alá nem támasztott, valamint elkésett igénybejelentést a Kevin Movers Kft. nem tekinti érdemi kifogásnak. A Kevin Movers Kft. az érdemi kifogásra 8 (nyolc) napon belül írásban a Megrendelő bármely hivatalos elérhetőségére továbbítva válaszol.

 

 1. Elállás:

A Megrendelő elállása:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Megrendelőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg, melyet a Szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhat a jelen ÁSZF 5.4. pontjában foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a Kevin Movers Kft. a szolgáltatást már megkezdte a Megrendelőt  a jelen pontban meghatározott határidőn belül az indokolás nélküli felmondás joga illeti meg.

 

Megrendelő az elállását a Kevin Movers Kft. postai, vagy e-mail elérhetőségeire eljutatott egyértelmű nyilatkozattal gyakorolhatja, mely elállást a Kevin Movers Kft. visszaigazol.

 

Amennyiben a Megrendelő idő előtti teljesítést kér, úgy elveszíti az elállás jogát. Erre vonatkozóan beleegyező nyilatkozatot tesz e-mail vagy sms útján a Kevin Movers Kft. részére.

 

A Megrendelőt nem illeti meg az elállás joga a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Kevin Movers Kft. a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

A Megrendelő elállása/felmondása esetén köteles a Kevin Movers Kft-nak a vállalkozói díj arányos részét megfizetni és a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

 

Elállási/Felmondási tájékoztatót, és az Elállási/Felmondási nyilatkozatot jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza:

 

 1. Jogviták rendezése:

A Kevin Movers Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt jogügyletből eredő jogi vitákat először békés úton rendezi, annak eredménytelensége esetén felmerülő minden jogvita a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság / Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság előtt folytatható le. Alkalmazandó jog a magyar jog.

 

 1. Követelések behajtása:

A Kevin Movers Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelőt jelen ÁSZF, valamint a Szerződés alapján terhelő fizetési kötelezettségének figyelmeztetésére, fizetési felszólítást küldésére, ennek sikertelensége esetén a Kevin Movers Kft. követelésének peres vagy nem peres eljárás keretében történő érvényesítésére, a Kevin Movers Kft. bíróság, felszámoló, végrehajtó és harmadik személyek előtt korlátozásmentesen képviseletére, az Kevin Movers Kft. nevében akár szóbeli, akár írásbeli nyilatkozat tételére harmadik személyt bízzon meg, hatalmazzon meg, valamint a követelését engedményezze.

 

 1. Hatályba lépés:

Jelen ÁSZF a Kevin Movers Kft. Honlapján történt közzététellel lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A Kevin Movers Kft. fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A Megrendelővel kötött Szerződés vonatkozásában minden esetben a Szerződés megkötésének napján a Honlapon közzétett ÁSZF rendelkezései érvényesek.

A Megrendelő és a Kevin Movers Kft. jelen ÁSZF-ben leírtakat elolvasták, értelmezték, azzal kifejezetten egyetértenek, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

 

 1. Egyéb rendelkezés:

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, vita esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

Kelt: Budapest, 2018. március 17.

 

Kevin Movers Kft.

 

 


 

 

 1. számú melléklet

 

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Kevin Movers Kft.

Székhely: 1202 Budapest, Nagykőrösi út 251.

E-mail:  info@kevinmovers.com

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

 

Ha Ön eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Amennyiben Ön a Szerződéstől való elállás/felmondás mellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Ebben az esetben az alábbi elállási/felmondási nyilatkozatot kérjük kitölteni, és a Kevin Movers Kft. részére eljuttatni.

 


 

 

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT

 

 

 

Alulírott ………………….... (név) jelen nyilatkozattal a Kevin Movers Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-941470, adószám: 22741042-2-43, Székhely: 1202 Budapest, Nagykőrösi út 251., E-mail:  info@kevinmovers.com) gazdasági társasággal ……………………….. napján a ………………………………..… címről a ………………………..……………. címre történő költöztetési szolgáltatásra irányuló vállalkozási szerződéstől elállok/felmondom.[1]

 

A Kevin Movers Kft. Általános Szerződési Feltételeit, és az Elállási/Felmondási tájékoztatót elolvastam, megértettem. Tudomással bírok arról, hogy a jelen elállás/felmondás esetén köteles vagyok a Kevin Movers Kft. részére a vállalkozói díj arányos részét megfizetni és a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

 

 

 

Kelt: ………………………… (helység), 2018. ………………………. (hó) ……… (nap)

 

 

 

 

…………………………………………….

Megrendelő

 

Megrendelő neve:       …………………………………….

Telefonszáma:             ……………………………………

Email elérhetősége:     ……………………………………

 

 

 

[1] A megfelelőt kérjük aláhúzni.

 

Minden jog fenntartva. Kevin Movers Kft. © www.kevinmovers.hu 2024